Category: bahasa jawa

0

Jenis Kawruh Basa Jawa lan Tuladhane

1. Tembung SarojaTembung Saroja ateges tembung loro utawa luwih sing meh padha tegese dirangkep dadi siji, Nduweni teges mbangetake.Tuladha:• Sanak Sedulur• Guyup Rukun• Tandang Grayang• Was Sumelang• Lara Lapa• abang branang angkara murka• adhem...

0

Jenis Kawruh Basa Jawa lan Tuladhane

1. Tembung SarojaTembung Saroja ateges tembung loro utawa luwih sing meh padha tegese dirangkep dadi siji, Nduweni teges mbangetake.Tuladha:• Sanak Sedulur• Guyup Rukun• Tandang Grayang• Was Sumelang• Lara Lapa• abang branang angkara murka• adhem...